Rasfoire documente

Ordinul 210/2020 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în semestrul I al anului 2021

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Tudor Iuliu Valer

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Trava Ion-Danut

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Talaban Aurica

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stefanache Constantin

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Şipeţan Marinel

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Şercăianu Oana

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raportul 10/2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Stanca Ion

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Simonis Gerald Oscar

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Serdean Mugur Lucian

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sechelariu Sergiu

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Popescu Vasile

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Pocora Nicolae

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Onaciu Sorinel Ionel

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Oltenacu Oana

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Nicolescu Viorel

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Ordinul 2.023/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2020 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Decizia 373/2020 pentru numirea domnului Cristian Emilian Ghiţă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Hotarirea 952/2020 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării unei erori materiale şi a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020

Hotarirea 945/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1070 din 12-noi-2020