Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordinul 286/2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.305(73) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 26 octombrie 2018

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Rezolutia MEPC.305(73)/2018 - Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - AMENDAMENTE LA ANEXA VI LA MARPOL - (Interzicerea transportului la bordul unei nave a combustibilului lichid neconform destinat combustiei pentru propulsia sau operarea acesteia)

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordinul 2520/2020 privind aprobarea procedurii de selecţie a beneficiarilor şi a modalităţilor de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Procedura din 2020 de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Contract de finantare din 2020 pentru proiecte/acţiuni culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021'' Nr. ............ din ................2019

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Ordonanta urgenta 21/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020