Rasfoire documente

Hotarirea 2/2020 pentru interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Ordinul 3.251/2020 pentru reacreditarea Muzeului Judeţean Buzău din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Ordinul 3.241/2020 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria for public, monument, grupa valorică B, a statuii ''Monumentul Eroilor'' din str. Ana Ipătescu f.n., oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Ordinul 3.166/2020 privind clasarea obiectivului ''Depozitul de tutun brut'', situat la adresa poştală Şoseaua Naţională nr. 1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în Lista monumentelor istorice, precum şi schimbarea de categorie a monumentului istoric ''Fosta manufactură de tutun, azi Fabrica de Ţigarete'', situat la adresa poştală Şoseaua Naţională nr. 1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, din m - monument în a - ansamblu

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Ordinul 2.830/2020 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Casa Sofia Cavaleru, având cod LMI B-II-m-B-19265, situat la adresa poştală str. Munţii Tatra 21, sectorul 1, Bucureşti

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decizia 567/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decizia 550/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 613 alin. (4) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decizia 476/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decretul 869/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decretul 868/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020

Decretul 867/2020 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, post-mortem, unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1065 din 11-noi-2020