Rasfoire documente

Procedura din 2020 ŞI CRITERII de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi criteriile şi normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Hotarirea 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Ordinul 5.977/2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Procedura din 2020 de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Ordinul 2.031/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Hotarirea 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Decizia 20/2020 [R] privind recursul în interesul legii referitor la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 şi art. 221 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Decizia 344/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 705 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020