Rasfoire documente

Actul din 2020 - SCHEMĂ de ajutor de minimis ''VIITOR PENTRU TINERII NEETs I''

publicat in M.Of. 1058 din 11-noi-2020

Hotarirea 21/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1058 din 11-noi-2020

Ordinul 1.200/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 ''Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri'', obiectivul specific 1.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 1.2 ''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile''

publicat in M.Of. 1058 din 11-noi-2020

Ordinul 178/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 1058 din 11-noi-2020

Decizia 596/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (64) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 1058 din 11-noi-2020