Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Vrancea Noastră

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Verde

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Uniunea pentru Bucovina (UB) Suceava

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Independentă pentru Tecuci (U.I.P.T.)

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Elenă din România

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sachelarie Claudiu-Gigel

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Minca Ion

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Marin Liviu

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Conditie din 2020 - CONDIŢII GENERALE asociate licenţei pentru activitatea de agregare

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Ordinul 196/2020 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de agregare

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Metodologie din 2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Ordinul 5.967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Ordinul 469/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 954/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Kulyash Denis

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 951/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 948/2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 Craiova''

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 944/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 942/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului - etapa I''

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Hotarirea 941/2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, precum şi suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020