Rasfoire documente

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Crăsneanu Eugen

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ciocoiu Nicolai-Cătălin

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cernescu Nicolae

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Carausu Ionuţ Bogdan

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Calafeteanu Ştefan

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Buzescu Ilie

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Burlacu Mihaela

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bunghiuz Cătălin Nicolae

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bunduc Mihai

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bularca Petre

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Brânzan Nicolae

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Boboc Alexandru

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Croitoru-Berehoi Laura

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Banila Ilie

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bartha Robert Alexandru

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Argintaru Livia

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Andrici Doru

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Decizia 1250/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MBA Training&Marketing - S.R.L., precum şi radierea acesteia din Registrul furnizorilor

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Ordinul 202/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Ordinul 1.959/2020 pentru încetarea aplicabilităţii Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.122/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru programarea şi analiza tehnico-operativă a circulaţiei trenurilor nr. 099 şi a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 715/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind concentrarea datelor la nivel de secţie de circulaţie, regulator de circulaţie, structură regională şi structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare, în vederea completării formularului ''Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulaţie a trenurilor''

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Hotarirea 934/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020

Decizia 708/2020 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1054 din 10-noi-2020