Rasfoire documente

Procedura din 2020 privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Hâj Constantin

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Ilea Cornel

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Isarii Cezar-Andrei

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Florea Paul Victor

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cretan Ciprian Florentin

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Cimpean Adrian-Simion

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Buda Gheorghe

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Brezeanu Ion

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Brăditeanu Ion

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Bostan Gavril

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Berta Dorel

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Axente Gheorghe Radu

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Raport din 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Avram Bogdan-Mihai

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Ordinul 195/2020 pentru aprobarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Actul din 2020 - SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS ''VIITOR PENTRU TINERII NEETs II''

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Ordinul 1.201/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''VIITOR PENTRU TINERII NEETs II'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 ''Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs'', obiectivul specific 2.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 2.2 ''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile''

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Ordinul 152/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020