Rasfoire documente

Ordinul 1.138/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020

Decretul 857/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020

Decretul 859/2020 pentru promulgarea Legii privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020

Legea 245/2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020

Decretul 858/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020

Legea 244/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică

publicat in M.Of. 1050 din 09-noi-2020