Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 193/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Statut din 2020 Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Regulament din 2020 privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Ordinul 193/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Hotarirea 940/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, în vederea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Coaliţiei pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Hotarirea 939/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, precum şi actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Hotarirea 938/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020

Ordonanta urgenta 194/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

publicat in M.Of. 1049 din 09-noi-2020