Rasfoire documente

Hotarirea 20/2020 privind radierea Societăţii SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Ordinul 4.659.862/2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Mintiu Gherlei, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Procedura din 2020 DE AUTORIZARE A UNITĂŢILOR PROTEJATE

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Ordinul 1.423/2020 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Decizia 369/2020 privind numirea domnului Ştefan-Andrei Cazacu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Decizia 368/2020 privind numirea domnului Vasile Panaite în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Decizia 367/2020 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian-Nicolae Enache din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Hotarirea 955/2020 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru sprijinirea publicării şi distribuirii manualelor şcolare la disciplina Istoria Românilor şi Universală aferente claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XII-a din învăţământul gimnazial şi liceal din Republica Moldova

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Hotarirea 937/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizare radare FPS-117''

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Hotarirea 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020