Rasfoire documente

Rectificare din 2020 în cuprinsul anexei nr. 2 (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020) ''Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021'' la Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 şi 819 bis din 7 septembrie 2020

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Instructiunile 6/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Decizia 679/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020

Decizia 649/2020 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 1046 din 09-noi-2020