Rasfoire documente

Ordinul 5.871/2020 pentru completarea Listei specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Conditie din 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Ordinul 200/2020 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Ordinul 181/2020 pentru modificarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Ordinul 5.956/2020 privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Ordinul 1.288/2020 pentru completarea Listei specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020

Decizia 189/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1045 din 09-noi-2020