Rasfoire documente

Legea 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Legea 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Ordinul 5924/2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 855/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Legea 242/2020 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 854/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 853/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Legea 240/2020 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 852/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 851/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Legea 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Decretul 850/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020

Legea 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 1041 din 06-noi-2020