Rasfoire documente

Decizia 663/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, ale art. 82 alin. (1) şi (3) şi ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Decizia 716/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Hotarirea 85/2020 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea OIL TERMINAL - S.A.

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Decizia 117/2020 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marinela Ghioca-Mititelu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Ordinul 3028/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală str. Vâlcele nr. 17, Focşani, judeţul Vrancea, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monument funerar maior Gheorghe Pastia, în categoria IV - monumente memoriale şi funerare, m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Ordinul 100/2020 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti de interes comunitar

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020

Ordinul 3132/2020 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2020

publicat in M.Of. 104 din 11-feb-2020