Rasfoire documente

Decizia 499/2019 privind numirea domnului Iulian Octavian Stana în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Decretul 1051/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018 la Chişinău

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Decizia 557/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Hotarirea 840/2019 pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', pentru anul 2019

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Hotarirea 842/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2019

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Hotarirea 845/2019 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Legea 235/2019 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018 la Chişinău

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Decizia 500/2019 privind numirea domnului Gelu Puiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Decizia 501/2019 pentru numirea domnului Sebastian Ioan Burduja în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Acord de cooperare din 2018 între guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019

Ordinul 1131/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 992 din 10-dec-2019