Rasfoire documente

Hotarirea 841/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Bacău''

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Hotarirea 843/2019 pentru completarea anexei la Legea nr. 162/2013 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Hotarirea 848/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare''

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Hotarirea 849/2019 privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare'', precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 555/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 16 decembrie 2000

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Rectificare din 2019 la Decretul nr. 556/2000 privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 18 decembrie 2000

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019

Hotarirea 846/2019 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

publicat in M.Of. 995 din 11-dec-2019