Rasfoire documente

Decizia 566/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în forma în vigoare anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019

Hotarirea 9/2019 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Conducta Ţărmul Mării Negre-Podişor (RO) pentru preluarea gazului din Marea Neagră''

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019

Ordinul 24/2019 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Cilibia din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019

Ordinul 25/2019 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.130/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 21 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019

Ordinul 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei

publicat in M.Of. 98 din 07-feb-2019