Rasfoire documente

Instructiuni din 2019 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Conditie din 2019 ŞI CRITERII de recrutare a candidaţilor la profesia militară

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Contract-Cadru din 2019 de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Ordinul 406/2019 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2020

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Decizia 355/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Decizia 492/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Ordinul M.217/2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Ordinul M.221/2019 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.78/2007 privind organizarea şi funcţionarea structurilor cu capabilităţi de răspuns la incidente de securitate în sistemele informatice şi de comunicaţii aparţinând Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019

Ordinul M.223/2019 privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 46/2018 pentru realizarea ''Capabilităţii de sprijin de foc indirect'', aferentă programului de înzestrare ''Sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare''

publicat in M.Of. 987 din 09-dec-2019