Rasfoire documente

Decizia 476/2019 pentru numirea doamnei Ioana-Felicia Constantin în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 477/2019 pentru numirea domnului Ion Alin Dan Ignat în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 478/2019 privind numirea doamnei Mihaela Andreianu în funcţia de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 479/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Magdalena Niculescu, director adjunct la Corpul de control al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 1406/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 1407/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 347/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 553/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. e), art. 29 şi art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 1408/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii RIVERA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Decizia 1409/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POLY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019

Hotarirea 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului*) - Republicare

publicat in M.Of. 973 din 03-dec-2019