Rasfoire documente

Ordinul 404/2019 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019

Ordinul 209/2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019

Decizia 450/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) şi (2) raportate la cele ale art. 339 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019

Ordinul 1031/2019 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 760/2018

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019

Decizia 1428/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019

Decizia 1429/2019 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii D EXPERT BROKER ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea din secţiunea I a Registrului intermediarilor principali

publicat in M.Of. 972 din 03-dec-2019