Rasfoire documente

Hotarirea 62/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană - Aprofundarea uniunii economice şi monetare a Europei: o evaluare a situaţiei la patru ani de la Raportul celor cinci preşedinţi - Contribuţia Comisiei Europene la summitul zonei euro din 21 iunie 2019 - COM (2019) 279 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 63/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 şi a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce priveşte perioadele lor de aplicare - COM (2019) 396 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 64/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) - COM (2019) 397 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 65/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile de ocupare a forţei de muncă (SPOFM) - COM (2019) 620 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 66/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistenţă financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord - COM (2019) 399 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 67/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Intensificarea acţiunii UE pentru protejarea şi refacerea pădurilor la nivel mondial - COM (2019) 352 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 68/2019 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei noi asistenţe macrofinanciare pentru Regatul Haşemit al Iordaniei - COM (2019) 411 final

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Decizia 552/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28, art. 29 alin. (1) şi (2), art. 30, art. 108 şi art. 109 alin. (6) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 827/2019 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Hotarirea 829/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Ordinul 409/2019 pentru suspendarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Ordinul 4887/C/2019 pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019

Ordinul 16647/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 14.409/2019

publicat in M.Of. 970 din 02-dec-2019