Rasfoire documente

Decretul 1035/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1036/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1037/2019 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decizia 485/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1025/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1026/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1027/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1028/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1029/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1030/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1031/2019 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1032/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1033/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decretul 1034/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Decizia 496/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 pct. 4, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Ordinul 985/2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Ordinul 1099/2019 pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 976 din 04-dec-2019