Rasfoire documente

Hotarirea 822/2019 privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul operaţional ''Asistenţă tehnică'' 2007-2013

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Hotarirea 823/2019 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Hotarirea 824/2019 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2019 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Hotarirea 825/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reparaţii capitale şi modernizare clădire corp C2 - etajele 4, 5, 6 aflată în administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I. M. Georgescu Iaşi''

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Ordinul 555/2019 pentru aprobarea valorii schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii'', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2017, pentru cantitatea de lână comercializată în anul 2019

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Ordinul 1700/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Ordinul 219/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Ordinul 143/2019 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 4 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019