Rasfoire documente

Legea 231/2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decretul 895/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Legea 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decretul 897/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decretul 933/2019 privind numirea în funcţia de şef al Statului Major al Apărării

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Hotarirea 58/2019 privind contul de execuţie a bugetului Senatului României pe anul 2018

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Hotarirea 59/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Hotarirea 55/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului şi a capacităţii de inovare a Europei - COM (2019) 330

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Hotarirea 56/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Institutul European de Inovare şi Tehnologie (reformare) - COM (2019) 331

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 17/2019 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 341/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 461/2019 pentru numirea domnului Emil-Răzvan Pîrjol în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 462/2019 pentru numirea domnului Valeriu Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 463/2019 pentru numirea domnului Ionel Scrioşteanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 464/2019 privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Decizia 465/2019 privind numirea doamnei Marinela Ghioca-Mititelu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019

Ordinul 212/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 956 din 28-noi-2019