Rasfoire documente

Legea 224/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decretul 850/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Legea 225/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decretul 851/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Legea 226/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decretul 852/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 620/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 435/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Dincă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 436/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 437/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 438/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Carmen-Emilia Igescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 439/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 440/2019 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general adjunct la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 441/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Fabian Ţîrcă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 442/2019 privind numirea doamnei Simona Cojocaru în funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 443/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Robert-Viorel Chioveanu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decizia 444/2019 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Ordinul 207/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Ordinul 208/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019

Decretul 853/2019 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 942 din 25-noi-2019