Rasfoire documente

Hotarirea 2/2019 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Decizia 603/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 39/2019 pentru aprobarea listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 40/2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Ordinul 36/2019 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 1/2019 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2019

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019

Hotarirea 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019

publicat in M.Of. 93 din 06-feb-2019