Rasfoire documente

Decretul 824/2019 privind conferirea Medaliei Aniversare ''Centenarul Marii Uniri''

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Decizia 448/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Hotarirea 809/2019 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 746/2019 privind numirea unui consul general

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Hotarirea 810/2019 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Hotarirea 811/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Popica Eduard-Andrei

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Decizia 416/2019 pentru eliberarea domnului Mădălin-Ştefan Voicu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Ordinul 3162/2019 pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.008/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2019 - seria II

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Ordinul 9/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019

Hotarirea 174/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

publicat in M.Of. 920 din 14-noi-2019