Rasfoire documente

Legea 218/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decretul 829/2019 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Legea 220/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decretul 831/2019 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Hotarirea 813/2019 pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 421/2019 privind numirea domnului Theodor-Cosmin Onisii în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 422/2019 privind eliberarea domnului Costin-Radu Canţăr, la cerere, din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 423/2019 pentru desemnarea doamnei Emilia Gane în calitate de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Tribunalul Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cauzele în care se împlinesc termene procedurale în lunile noiembrie-decembrie 2019

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 424/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul George Sava a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 425/2019 pentru numirea domnului Nicolae Cristian Stănică în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Decizia 426/2019 privind numirea domnului Nicolae Dragoş Garofil în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019

Acord din 2018 de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte

publicat in M.Of. 926 din 18-noi-2019