Rasfoire documente

Legea 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decretul 825/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Legea 217/2019 privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decretul 828/2019 pentru promulgarea Legii privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 452/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 alin. (2) fraza întâi teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 417/2019 privind eliberarea domnului Gigi Dragomir din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 418/2019 privind numirea domnului Nicolae Turdean în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 419/2019 privind numirea doamnei Cristina-Daria Buzaşu-Enache în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 420/2019 pentru numirea domnului Cristian Tudor Băcanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Ordinul 1732/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Ordinul 203/2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Decizia 1914/2019 privind desemnarea Societăţii PREMIER ENERGY - S.R.L. ca furnizor de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii preluaţi de la Societatea OTTO GAZ - S.R.L. începând cu data de 2.12.2019

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Regulamentul 11/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019

Ordinul 1005/2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 924 din 15-noi-2019