Rasfoire documente

Decizia 380/2019 pentru numirea domnului Romulus Lucian Iaru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019

Decizia 381/2019 privind stabilirea atribuţiilor viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019

Decizia 382/2019 privind numirea domnului Valeriu Antonovici în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019

Decizia 383/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019

Regulamentul 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

publicat in M.Of. 915 din 13-noi-2019