Rasfoire documente

Decizia 340/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Decizia 474/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Ordinul 117/2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - ''Alimentaţie şi agricultură''

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Ordinul 538/2019 pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Hotarirea 41/2019 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, stabilită prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Decizia 38/2019 [R] privind interpretarea care trebuie să se dea noţiunilor de «valoare estimată a contractului», respectiv «valoare stabilită a contractului», în sensul dispoziţiilor art. 611 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019

Ordinul 517/2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - ''Alimentaţie şi agricultură''

publicat in M.Of. 902 din 08-noi-2019