Rasfoire documente

Decizia 261/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 14 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Decizia 658/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.200 pct. 4 din Codul civil din 1864

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Decizia 39/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea anumitor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 427/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 28 iunie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 18 septembrie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019

publicat in M.Of. 909 din 11-noi-2019