Rasfoire documente

Hotarirea 778/2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 781/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu''

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 782/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Punct control şi căi de acces în cazarma 727 Borcea''

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 783/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilioane noi - centru instruire, magazii, şoproane în cazarma 525 Focşani''

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 784/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la pavilionul A din cazarma 901 Timişoara''

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 785/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 786/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Spital Regional de Urgenţă Craiova''

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 801/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Uricani, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 802/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 803/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Hotarirea 804/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Vorona, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019

Decizia 277/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 893 din 05-noi-2019