Rasfoire documente

Hotarirea 791/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Corp învăţământ - cazare şi bazin de antrenamente''

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 790/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia''

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 792/2019 privind transmiterea unui bun imobil-construcţie aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Autoritatea Naţională Fitosanitară

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 793/2019 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.''- S.A. - Sucursalele Regionale de Căi Ferate Braşov şi Constanţa

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 794/2019 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 795/2019 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 797/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Realizare pavilion sală de sport, reabilitare parc auto, împrejmuire şi SISOM în cazarma 807 Craiova''

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 798/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de modernizare şi reabilitare instalaţii tehnologice în cazarma 2770 Baloteşti''

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 800/2019 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Ordinul 2668/2019 privind clasarea componentelor monumentului istoric şi transformarea din monument în ansamblu a imobilului clasat cu denumirea Halele Centrale Obor, având cod LMI B-II-m-B-19947, situat la adresa poştală aleea Câmpul Moşilor nr. 5, sectorul 2, Bucureşti, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile C1, C2, C3, C4, C5, C6, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019

Hotarirea 40/2019 privind modificarea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 38/2019

publicat in M.Of. 896 din 06-noi-2019