Rasfoire documente

Decizia 449/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Hotarirea 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Hotarirea 774/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Ordinul 527/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Ordinul 1653/2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Ordinul 3401/2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Ordinul 1615/2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Norme Metodologice din 2019 privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019