Rasfoire documente

Legea 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Decretul 765/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Decizia 461/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Hotarirea 769/2019 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Hotarirea 770/2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mureş, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamţ, Covasna, Braşov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiş, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Dâmboviţa, Maramureş, Caraş-Severin, Harghita şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Hotarirea 771/2019 pentru aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2700, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Ordinul 26406/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Rectificare din 2019 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Ordinul 1472/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019

Ordinul 3355/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 873 din 30-oct-2019