Rasfoire documente

Decizia 315/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Decizia 443/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Hotarirea 768/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru sectorul 4 al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Hotarirea 772/2019 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Decizia 268/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Constantin Ilie Aprodu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019

Decizia 21/2019 [A] referitoare la recursul în interesul legii în materie civilă ce vizează problema de drept privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 872 din 29-oct-2019