Rasfoire documente

Decizia 405/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019

Decizia 442/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, prin raportare la art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019

Hotarirea 765/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Corp nou DS + P + 5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Pompei Samarian» Călăraşi''

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019

Hotarirea 766/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019

Hotarirea 767/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală etapele I şi II

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019

Hotarirea 39/2019 privind procedura de sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 871 din 29-oct-2019