Rasfoire documente

Legea 194/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Decretul 773/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Legea 195/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Decretul 774/2019 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Decretul 776/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Decizia 534/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Decizia 17/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept: ''Dacă în cazul infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) din Codul penal este obligatoriu să se stabilească îmbibaţia alcoolică de la momentul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.''

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Ordinul 200/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019

Ordinul 199/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2019 privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 875 din 30-oct-2019