Rasfoire documente

Legea 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decretul 762/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Legea 191/2019 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decretul 763/2019 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Legea 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decretul 764/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decizia 265/2019 privind eliberarea doamnei Liliana Mincă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decizia 266/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Anamaria Mihaela Covaci, director executiv la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Decizia 267/2019 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu, inspector general de stat adjunct în cadrul Inspecţiei Muncii, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Deciziei Consiliului naţional al Medicilor Stomatologi din România nr. 22/2CN/2019 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2019-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 9 octombrie 2019

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019

Ordinul 1599/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.023/2005 privind desemnarea participanţilor din partea Ministerului Sănătăţii la Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje

publicat in M.Of. 868 din 28-oct-2019