Rasfoire documente

Raportul 20921/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Alianţa Naţională a Agricultorilor

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 21938/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 22903/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 22904/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vrancea Noastră

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 22938/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţionalist

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 22959/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Renaşterea Săcălazului

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 23300/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Comuniştilor

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 23457/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Român

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 23581/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Stejarilor

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Raportul 23582/2019 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Socialist Creştin

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019

Decizia 33/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dacă în aplicarea şi interpretarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, în forma în vigoare la data de 1 februarie 2017, prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, egalizarea la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se poate realiza prin luarea în considerare şi a sporului de dispozitiv, inclus în salariul de bază, recunoscut printr-o hotărâre judecătorească şi nereglementat legal pentru categoria de funcţionari din cadrul autorităţii respective''

publicat in M.Of. 866 din 28-oct-2019