Rasfoire documente

Legea 188/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 760/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Legea 189/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 761/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 755/2019 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 756/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 757/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 758/2019 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decretul 759/2019 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 53/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru de guvernanţă al instrumentului bugetar pentru convergenţă şi competitivitate pentru zona euro - COM (2019) 354 final

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 54/2019 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuţia şi finanţarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune - COM (2019) 461 final

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 55/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii - Situaţia actuală şi posibile etape ulterioare - COM (2019) 163 final

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 56/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Orientări referitoare la Regulamentul privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2019) 250 final

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Hotarirea 57/2019 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Finalizarea pregătirilor pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 1 noiembrie 2019 - COM (2019) 394 final

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Decizia 469/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Ordinul 508/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019

Ordinul 3029/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia

publicat in M.Of. 865 din 28-oct-2019