Rasfoire documente

Decizia 369/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 309 din Codul penal, raportate la art. 295 şi art. 308 din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Decizia 370/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Decizia 439/2019 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Hotarirea 754/2019 privind trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului şi în folosinţa gratuită a Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, a unui imobil aflat în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Ordinul 943/2019 privind aprobarea Procedurii de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Procedura din 2019 de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Ordinul 1265/2019 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.443(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Rezolutia MSC.443(99)/2018 Amendamente la partea A din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Ordinul 1337/2019 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Ordinul 2407/2019 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat în comuna Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Schit Nifon, şi a patru componente în grupa valorică B

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019