Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Hotarirea 13/2019 privind îndeplinirea prin mijloace electronice a formalităţilor de recunoaştere a calificării sau de acces la exercitarea temporară şi ocazională a profesiei în România de către moaşele şi asistenţii medicali formaţi în celelalte state membre UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi pentru aprobarea procedurilor electronice aplicate prin punctul de contact unic electronic în aceste situaţii

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Hotarirea 16/2019 pentru aprobarea procedurilor standard de recunoaştere a calificărilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană, precum şi de înregistrare temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe perioada prestării serviciilor în România de către aceşti profesionişti

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019