Rasfoire documente

Hotarirea 761/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Zhukov Petr

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 762/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Decizia 429/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ale art. 252 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (4) şi art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 755/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 275/2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 760/2019 privind acordarea cetăţeniei române domnului Sikuea Taliauli Malohi Niutakeifanga Falekaono

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 756/2019 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 9 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 757/2019 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Ilfov, Braşov, Constanţa, Bihor, Iaşi, Botoşani, Mehedinţi, Brăila, Vaslui, Galaţi şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 758/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Hotarirea 759/2019 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Moscalu Serafima

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Ordinul 1567/2019 privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019

Ordinul 915/2019 privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 857 din 23-oct-2019