Rasfoire documente

Legea 178/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decizia 261/2019 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decizia 262/2019 privind eliberarea doamnei Maria-Luisa Păstrăguş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decizia 263/2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decretul 736/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decizia 371/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 alin. (5) şi ale art. 348 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Decizia 433/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Hotarirea 753/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019

Rectificare din 2019 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.470/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Catolică ''Sf. Ioana Antida'' din Râmnicu Vâlcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 23 iulie 2010

publicat in M.Of. 842 din 16-oct-2019