Rasfoire documente

Metodologie din 2019 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Ordinul 195/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Ordinul 14409/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Decizia 349/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Ordinul 3175/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2019

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Circulara 20/2019 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2019

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Ordinul 1308/2019 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2019

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Ordinul 1522/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 841 din 16-oct-2019