Rasfoire documente

Decizia 699/2019 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Regio Călători'' - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Astra Trans Carpatic'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019

Ordinul 1398/2019 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019

Ordinul 1524/2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019

Metodologie din 2019 de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019

Ordinul M.197/2019 pentru modificarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.37/2018

publicat in M.Of. 840 din 16-oct-2019