Rasfoire documente

Hotarirea 749/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Hotarirea 751/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri'', municipiul Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Decizia 286/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) coroborat cu art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Decizia 455/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Hotarirea 748/2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Ordinul 3214/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Ordinul 196/2019 privind aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 844 din 17-oct-2019